Zrozumieć, zaplanować, zmodyfikować, uporządkować działania realizowane dla ucznia z opinią i orzeczeniem w szkole podstawowej – pytania i odpowiedzi

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Wychowanie i profilaktyka
Tytuł Zrozumieć, zaplanować, zmodyfikować, uporządkować działania realizowane dla ucznia z opinią i orzeczeniem w szkole podstawowej – pytania i odpowiedzi
Opis
 • Udzielenie odpowiedzi na zebrane pytania uczestników - szerokie omówienie każdego zagadnienia.
 • Analiza zadań nauczyciela, wychowawcy, specjalisty, pedagoga, dyrektora w ramach organizacji pomocy psychologiczno– pedagogicznej.
 • Omówienie szczegółowe zagadnień sprawiających trudności w realizowaniu zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2020-03-07
Adresaci nauczyciele szkół podstawowych (Uczestnik szkolenia proszony jest o wcześniejsze przygotowanie pytań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zostaną one zebrane na początku szkolenia.)
Organizator/ osoba do kontaktu dr Jolanta Boryszewska
Koszt Płatny

Dodana: 31 styczeń 2020 12:05

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2020 12:05