Warsztatowe lekcje muzealne - wykorzystanie wystaw przyrodniczych

Forma doskonalenia sieć współpracy
Obszary edukacyjne Edukacja przyrodnicza
Tytuł Warsztatowe lekcje muzealne - wykorzystanie wystaw przyrodniczych
Opis

Pasjonaci przyrody. Sieć nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

zapisy:  anna.karpowicz@cen.bialystok.edu.pl

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze w Białymstoku. ul. Ciołkowskiego 1
Obszar działania
  • sokólski
  • siemiatycki
  • moniecki
  • hajnowski
  • bielski
  • białostocki
  • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2016-04-02
Adresaci Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
Organizator/ osoba do kontaktu Anna Karpowicz
Koszt Bezpłatny

Dodana: 24 marzec 2016 13:41

Zmodyfikowana: 24 marzec 2016 13:41