W centrum ludzkich relacji. Psychologiczne pułapki w pracy wychowawcy i pedagoga.

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Wychowanie i profilaktyka
Tytuł W centrum ludzkich relacji. Psychologiczne pułapki w pracy wychowawcy i pedagoga.
Opis
 • Psychologiczne pułapki w procesie spostrzegania, wnioskowania, podejmowania decyzji, wywierania wpływu, motywowania uczniów.
 • Sposoby skutecznego reagowania w sytuacjach związanych z napięciem emocjonalnym.
 • Język zmiany wychowawczej według Prochaska i DiClemente. Elementy konieczne: trafna empatia, bezwarunkowa wartość, dowartościowywanie, autonomia.

TERMINY:

12.03.2018 r., godz. 9.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 8

Odpłatność: 50 zł

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-03-12
Adresaci psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy klas wszystkich etapów edukacji
Organizator/ osoba do kontaktu Marzena Rafalska
Koszt Płatny

Dodana: 8 styczeń 2018 08:40

Zmodyfikowana: 8 styczeń 2018 08:40