Umiejętność uczenia się - jak ją rozwinąć u uczniów?

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Wychowanie i profilaktyka
Tytuł Umiejętność uczenia się - jak ją rozwinąć u uczniów?
Opis
 • Komponenty zaliczane do obszaru uczenia się.
 • Ćwiczenia na koncentrację uwagi, pomagające uczniom w uczeniu się.
 • Techniki pomocne w uczeniu się i zapamiętywaniu: mindmapping, mnemotechniki, technika Feynmana.
 • Ocenianie kształtujące i informacja zwrotna jako ważne elementy wspierające umiejętność uczenia się uczniów.
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2020-04-25
Adresaci nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy specjalni wszystkich typów szkół
Organizator/ osoba do kontaktu dr Dorota Cybulska
Koszt Płatny

Dodana: 31 styczeń 2020 12:18

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2020 12:18