Przebieg i organizacja egzaminu ósmoklasisty

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Edukacja humanistyczna
Tytuł Przebieg i organizacja egzaminu ósmoklasisty
Opis
 • Podstawy prawne egzaminu.
 • Funkcje i przebieg egzaminu.
 • Ocenianie i komunikowanie wyników.
 • Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu dla uczniów ze SPE.

TERMINY:

25.04.2018 r., godz. 15.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  6

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-04-25
Adresaci nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych
Organizator/ osoba do kontaktu Joanna Ewa Szkop
Koszt Bezpłatny

Dodana: 9 styczeń 2018 13:14

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2018 13:14