Program indywidualny i grupowy w pracy z dzieckiem z opinią lub orzeczeniem w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Wychowanie i profilaktyka
Tytuł Program indywidualny i grupowy w pracy z dzieckiem z opinią lub orzeczeniem w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu
Opis
 • Prawne aspekty opracowywania indywidualnych i grupowych programów zajęć.
 • Rozpoznanie i diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
 • Opracowanie oraz analiza propozycji wzorów Indywidualnego Programu Edukacyjno –Terapeutycznego (IPET-u).
 • Zasady opracowania indywidualnych lub grupowych programów zajęć specjalistycznych.
 • Ocena efektywności programu oraz jego modyfikacja.
 • Dokumentowanie przebiegu zajęć w dziennikach.
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2020-11-21
Adresaci nauczyciele wszystkich form wychowania przedszkolnego
Organizator/ osoba do kontaktu dr Jolanta Boryszewska
Koszt Płatny

Dodana: 26 sierpień 2020 10:32

Zmodyfikowana: 26 sierpień 2020 10:32