Prawne i organizacyjne podstawy realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne
 • Religia
 • Wychowanie i profilaktyka
Tytuł Prawne i organizacyjne podstawy realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
Opis
 • Porównanie dotychczasowej i nowej podstawy programowej oraz uzasadnienie zmian.
 • Cele i treści kształcenia w nowej podstawie programowej przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie - korelacja z "Podstawą programową katechezy".
 • Kwalifikacje nauczycieli przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.
 • Przegląd programów, podręczników oraz pomocy dydaktycznych do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

TERMINY:

3.03.2018 r., godz. 9.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 6

Odpłatność: 20 zł

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-03-03
Adresaci nauczyciele WDŻ wszystkich typów szkół, nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Organizator/ osoba do kontaktu Bogumiła Rzepnicka
Koszt Płatny

Dodana: 11 styczeń 2018 14:43

Zmodyfikowana: 11 styczeń 2018 14:43