Prawne działania szkoły i nauczyciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Inne
Tytuł Prawne działania szkoły i nauczyciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
Opis

Formularz zgłoszeniowy

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji CEN w Białymstoku, s. 111
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2017-02-08
Adresaci Nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie
Organizator/ osoba do kontaktu Ryszard Kuliński - CEN Białystok
Koszt Bezpłatny

Dodana: 3 styczeń 2017 12:18

Zmodyfikowana: 3 styczeń 2017 12:18