Prawa człowieka jako aksjologiczna podstawa pracy szkoły. 70 lat powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Wychowanie i profilaktyka
Tytuł Prawa człowieka jako aksjologiczna podstawa pracy szkoły. 70 lat powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ
Opis
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ (1948) jako podstawa współczesnej koncepcji praw człowieka.
 • Historia rozwoju idei praw człowieka.
 • Prawa człowieka w pracy szkoły. Szkoła przyjazna prawom człowieka.
 • Metody pracy z uczniami z różnych grup wiekowych. Dobre pratyki i materiały.

TERMINY:

8.12.2018 r., godz. 9.00

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-12-08
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół
Organizator/ osoba do kontaktu Marzena Rafalska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 9 sierpień 2018 09:53

Zmodyfikowana: 9 sierpień 2018 09:53