Praca profilaktyczna i interwencyjna pedagoga - teoria i praktyka

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Wychowanie i profilaktyka
Tytuł Praca profilaktyczna i interwencyjna pedagoga - teoria i praktyka
Opis
 • Rozpoznanie możliwości powstania zagrożeń związanych z zachowaniami problemowymi oraz zapobieganie im.
 • Interwencja dotycząca samobójstw, samouszkodzeń i uzależnień.
 • Interwencja w przypadku demoralizacji i czynów zabronionych.
 • Relacje i emocje w pracy pedagoga szkolnego.
 • Współpraca z rodzicami oraz instytucjami pomocowymi.
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2020-02-22
Adresaci pedagodzy i psycholodzy wszystkich typów szkół
Organizator/ osoba do kontaktu dr Jolanta Boryszewska
Koszt Płatny

Dodana: 31 styczeń 2020 11:52

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2020 11:52