Podstawa programowa jako fundament planowania, organizacji i realizacji zadań szkoły - kontekst prawny i praktyka

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Zarządzanie oświatą
Tytuł Podstawa programowa jako fundament planowania, organizacji i realizacji zadań szkoły - kontekst prawny i praktyka
Opis
 • Struktura i główne założenia podstawy programowej.
 • Zadania ogólnoszkolne, a wymagania przedmiotowe.
 • Kształcenie zintegrowane, kształcenie przedmiotowe, kompetencje kluczowe.
 • Programowanie pracy nauczyciela: programy, podręczniki, plany wynikowe, a sprawdzanie efektów kształcenia.
 • Organizacja kształcenia, a warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.
 • Monitorowanie realizacji i efektów podstawy programowej.
 • Działanie w warunkach zmiany.
 • Podstawowa dokumentacja działalności edukacyjnej szkoły.

TERMINY:

9.10.2017 r., godz. 9.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  6

Odpłatność: 50 zł

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2017-10-09
Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Organizator/ osoba do kontaktu Janina Arcimowicz
Koszt Płatny

Dodana: 13 lipiec 2017 11:11

Zmodyfikowana: 13 lipiec 2017 11:11