Planowanie, organizowanie i dokumentowanie zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Zarządzanie oświatą
Tytuł Planowanie, organizowanie i dokumentowanie zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Opis
 • Przepisy oświatowe dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Planowanie, organizowanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  dla uczniów z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej i nie tylko.
 • Formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2020-02-19
Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, pedagodzy szkolni, w tym osoby, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko
Organizator/ osoba do kontaktu mgr Maria M. Ferenc
Koszt Płatny

Dodana: 30 styczeń 2020 14:25

Zmodyfikowana: 30 styczeń 2020 14:25