Od podstawy programowej do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Edukacja humanistyczna
Tytuł Od podstawy programowej do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów
Opis
 • Wymagania ogólne i szczegółowe zawarte w podstawie programowej z języka polskiego.
 • Cele i funkcje oceniania.
 • Podstawowe pojęcia z zakresu pomiaru dydaktycznego.
 • Taksonomia celów nauczania.
 • Rodzaje zadań testowych i zasady ich konstruowania.
 • Budowanie kartoteki testu nauczycielskiego.
 • Konstruowanie zadań testowych.
 • Tworzenie klucza odpowiedzi i schematu punktowania zadań.
 • Analiza ilościowa i jakościowa wyników testu.
 • Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy.
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2020-03-11
Adresaci nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych
Organizator/ osoba do kontaktu mgr Joanna Ewa Szkop
Koszt Bezpłatny

Dodana: 31 styczeń 2020 13:48

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2020 13:48