Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-peragogicznej a diagnoza funkcjonalana

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Wychowanie i profilaktyka
Tytuł Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-peragogicznej a diagnoza funkcjonalana
Opis
 • Ocena efektywności udzielanej pomocy uczniom z opinią i orzeczeniem.
 • Zasady opracowywania wniosków do dalszej pracy z uczniem.
 • Modyfikacja opracowanych programów pracy z uczniem.
 • Diagnoza funkcjonalna w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
 • Analiza dokumentacji opracowywanej w ramach organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

TERMINY:

21.04.2018 r., godz. 9.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  8

Odpłatność: 40 zł

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-04-21
Adresaci nauczyciele i specjaliści wszystkich typów placówek oświatowych; uczestnicy mogą przynieść dokumenty wykorzystywane przez nich w procesie organizacji i realizacji pomocy psych-ped.
Organizator/ osoba do kontaktu Jolanta Boryszewska
Koszt Płatny

Dodana: 8 styczeń 2018 08:16

Zmodyfikowana: 8 styczeń 2018 08:16