Obraz i metafora jako metody pracy z uczniami z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
Tytuł Obraz i metafora jako metody pracy z uczniami z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi
Opis
 • Przyczyny zaburzeń emocjonalnych i społecznych uczniów.
 • Portret, "W lustrze 1/2+1/2", plakat, rysunek, komiks, fotospacer jako metody wspierające przezwyciężanie zaburzeń emocjonalnych i społecznych uczniów.
 • Metafory wizualne i językowe jako metody pracy z uczniami z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi.
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2020-05-30
Adresaci nauczyciele, pedagodzy specjalni i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Organizator/ osoba do kontaktu dr Dorota Cybulska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 31 styczeń 2020 12:24

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2020 12:24