Kształcenie kompetencji retorycznych i redakcyjnych uczniów

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Edukacja humanistyczna
Tytuł Kształcenie kompetencji retorycznych i redakcyjnych uczniów
Opis
 • Wymagania: Elementy retoryki, Mówienie i pisanie w klasach IV-VI i VII- VIII- analiza treści podstawy programowej.
 • Praca z tekstami literackimi, publicystycznymi i ikonicznymi w kontekście kształcenia umiejętności retorycznych i redakcyjnych uczniów.
 • Przygotowanie do redagowania form wypowiedzi sprawdzanych na egzaminie ósmoklasisty.

TERMINY:

17.04.2018 r. i 15.05.2018 r., godz. 15.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  10 (2x5)

Odpłatnośc: 30 zł

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-04-17
Adresaci nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych
Organizator/ osoba do kontaktu Dorota Dąbrowska
Koszt Płatny

Dodana: 11 styczeń 2018 11:15

Zmodyfikowana: 11 styczeń 2018 11:15