Kontekst prawny działania szkoły. Odpowiedzialność prawna nauczyciela – wybrane zagadnienia

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Zarządzanie oświatą
Tytuł Kontekst prawny działania szkoły. Odpowiedzialność prawna nauczyciela – wybrane zagadnienia
Opis
 • Normy prawne jako tworzywo prawa. Zasady działania aktów prawnych.
 • Ustawa Prawo oświatowe i wybrane akty wykonawcze w zakresie bezpieczeństwa uczniów,
  sytuacja ucznia w świetle Konwencji o prawach dziecka.
 • Odpowiedzialność nauczyciela, dyrektora, rodzaje odpowiedzialności.

TERMINY:

13.04.2018 r., godz. 9.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 8

Odpłatność: 50 zł

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-04-13
Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Organizator/ osoba do kontaktu Janina Arcimowicz
Koszt Płatny

Dodana: 5 styczeń 2018 14:46

Zmodyfikowana: 5 styczeń 2018 14:46