Jak przygotować dziecko do formułowania dłuższej wypowiedzi ustnej i pisemnej?

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowanie przedszkolne
Tytuł Jak przygotować dziecko do formułowania dłuższej wypowiedzi ustnej i pisemnej?
Opis
 • Cele i metody edukacji językowej w świetle nowej podstawy programowej.
 • Formy wypowiedzi pisemnych w klasach 1-3.
 • Praca nad budowaniem różnych form wypowiedzi pisemnych.
 • Tworzenie kryteriów sukcesu do redagowanych form wypowiedzi pisemnych.

TERMINY:

21.04.2018 r., godz. 9.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 8

Odpłatność: 20 zł

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-04-21
Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Organizator/ osoba do kontaktu Danuta Lasek
Koszt Płatny

Dodana: 9 styczeń 2018 12:44

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2018 12:44