Jak nauczyciel może przeciwdziałać wadom postawy u dzieci. Mocny kręgosłup - prewencja, diagnostyka i korekcja wad postawy

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowanie przedszkolne
Tytuł Jak nauczyciel może przeciwdziałać wadom postawy u dzieci. Mocny kręgosłup - prewencja, diagnostyka i korekcja wad postawy
Opis
 • Wady postawy i dysfunkcje w obszarze narządu ruchu u dzieci; omówienie, przyczyny powstawania, ocena, zapobieganie, możliwości terapii.
 • Edukacja i reedukacja posturalna, ćwiczenia praktyczne.
 • Organizacja i metody zajęć korekcyjnych.
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2020-05-16
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Organizator/ osoba do kontaktu mgr Marzena Rafalska
Koszt Płatny

Dodana: 31 styczeń 2020 13:41

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2020 13:41