Jak nauczyć uczniów nawiązywania właściwych relacji interpersonalnych?

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Wychowanie i profilaktyka
Tytuł Jak nauczyć uczniów nawiązywania właściwych relacji interpersonalnych?
Opis
 • Rodzaje relacji interpersonalnych w szkole.
 • Przyczyny niewłaściwych relacji rówieśniczych oraz sposoby radzenia sobie z ich objawami.
 • Metody uczenia emaptii i wzajemnego zrozumienia.
 • Integracja klasy i sprawne porozumiewanie się jako źródła sukcesu w budowaniu właściwych relacji interpersonalnych.
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2020-02-29
Adresaci nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół, którzy nie uczestniczyli w warsztatach w I półroczu
Organizator/ osoba do kontaktu dr Dorota Cybulska
Koszt Płatny

Dodana: 31 styczeń 2020 12:17

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2020 12:17