Jak angażować pracodawców w kształcenie zawodowe? System dualny w kształceniu zawodowym

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Kształcenie zawodowe
Tytuł Jak angażować pracodawców w kształcenie zawodowe? System dualny w kształceniu zawodowym
Opis

Warsztaty odbędą się w dniach 27-29 października 2016 r. (24 godziny dydaktyczne) w Białymstoku.

Warsztaty są adresowane do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych zawodowych z województwa podlaskiego w ramach realizacji zadań Podlaskiego Kuratora Oświaty z zakresu doskonalenia nauczycieli w 2016 roku w obszarze tematycznym pt.: „Jak angażować pracodawców w kształcenie zawodowe? System dualny w kształceniu zawodowym".

Uczestnicy warsztatów otrzymają:
•    zakresy obowiązków szkół i pracodawców w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu;
•    przykładowe programy praktyk;
•    przykładowy regulamin kształcenia praktycznego;
•    wskazówki do modyfikowania programów nauczania;
•    wskazówki do bezpiecznej realizacji praktycznej nauki zawodu;
•    scenariusz spotkania z pracodawcami;
•    katalog pomysłów na polepszenie wizerunku szkoły zawodowej.

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach; ul. M. Reja 67 B, Suwałki, tel. 87 567 03 28, e-mail cen@cen.suwalki.pl
Miejsce realizacji Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4
Obszar działania
  • sokólski
  • siemiatycki
  • moniecki
  • hajnowski
  • bielski
  • białostocki
  • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2016-10-27
Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy praktycznej nauki zawodu, przewodniczący zespołów kształcenia zawodowego i nauczyciele szkół zawodowych
Organizator/ osoba do kontaktu Grzegorz Wilczyński
Koszt Bezpłatny

Dodana: 26 październik 2016 15:10

Zmodyfikowana: 26 październik 2016 15:10