Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowanie przedszkolne
Tytuł Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej
Opis
 • Metody i formy pracy w klasach 1-3 w świetle nowej podstawy programowej.
 • Gry i zabawy matematyczne, językowe i przyrodnicze.
 • "Żywe liczby" - propozycje zabaw według M. Dąbrowskiego.
 • Wykorzystanie zabaw kreatywnych w rozwijaniu mowy i myślenia dzieci.
 • Inspiracje do tworzenia własnych materiałów dydaktycznych.

TERMINY:

17.02 i 3.03.2018 r., godz. 9.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  14 (2x7)

Odpłatność: 30 zł

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-02-17
Adresaci nauczyciele edukacji wvzesnosszkolnej
Organizator/ osoba do kontaktu Danuta Lasek
Koszt Płatny

Dodana: 9 styczeń 2018 12:55

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2018 12:55