Dostosowanie statutów szkół do zmian wynikających z reformy ustroju szkolnego

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Zarządzanie oświatą
Tytuł Dostosowanie statutów szkół do zmian wynikających z reformy ustroju szkolnego
Opis
 • Tworzenie statutu zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.
 • Jednostki redakcyjne i ich systematyzacja.
 • Statut szkoły - organy właściwe do jego uchwalania i wprowadzania zmian zgodnie
  z ustawą - Prawo oświatowe.
 • Statut szkoły, a statut zespołu szkół.
 • Podstawowa zawartość statutu na podstawie ustawy - Prawo oświatowe
  oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
 • Nowelizacja statutu. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zmiany statutu szkoły.
 • Dostosowanie statutów szkół do zmian wynikajacych z reformy ustroju szkolnego.
 • Tekst jednolity a tekst ujednolicony aktu prawnego.
 • Tekst ujednolicony statutu.

TERMINY:

26.09.2017 r., godz.9.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  8

Odpłatność: 50 zł

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2017-09-26
Adresaci dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Organizator/ osoba do kontaktu Janina Arcimowicz
Koszt Płatny

Dodana: 13 lipiec 2017 11:16

Zmodyfikowana: 13 lipiec 2017 11:16