Diagnoza wybranego obszaru pracy szkoły lub placówki oświatowej

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Zarządzanie oświatą
Tytuł Diagnoza wybranego obszaru pracy szkoły lub placówki oświatowej
Opis
 • Formalnoprawne podstawy diagnozowania wybranych obszarów pracy szkoły lub placówki oświatowej.
 • Wybór obszaru do badania.
 • Zaplanowanie badania, opracowanie narzędzi i zgromadzenie danych.
 • Ilościowa i jakościowa analiza danych, sformułowanie wniosków i rekomendacji, opracowanie raportu z badania.
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2020-03-05
Adresaci dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, w tym osoby, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko
Organizator/ osoba do kontaktu mgr Maria M. Ferenc
Koszt Płatny

Dodana: 31 styczeń 2020 10:11

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2020 10:11