Diagnoza potrzeb i problemów wychowawczych występujących w szkole

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne Wychowanie i profilaktyka
Tytuł Diagnoza potrzeb i problemów wychowawczych występujących w szkole
Opis
 • Analiza zadań związanych z diagnozowaniem potrzeb i problemów wychowawczych szkoły.
 • Diagnoza - podstawa planowania pracy wychowawczo-profilaktycznej szkoły.
 • Zasady przygotowania do procesu diagnozowania potrzeb i problemów wychowawczych szkoły.
 • Metody badań - zasady tworzenia narządzi diagnostycznych.
 • Tworzenie przykładowych narzędzi do diagnozy.
 • Tworzenie elektronicznych ankiet za pomocą formularzy google, w tym: automatyczne generowanie wizualnych statystyk, zarządzanie rejestracją osób i przygotowanie testów.
 • Opracowanie raportu z prowadzonych działań – struktura i zasady.
 • Analiza najczęściej popełnianych błędów w procesie diagnozowania potrzeb i problemów wychowawczych szkoły.

TERMINY:

Grupa I: 15.03., 26.03., 16.04. i 10.05.2018 r., godz. 14.30

Grupa II: 16.03., 27.03., 17.04. i 11.05.2018 r., godz. 14.30

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  16 (4x4)

Odpłatność: 40 zł

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-03-15
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół
Organizator/ osoba do kontaktu Jolanta Boryszewska
Koszt Płatny

Dodana: 8 styczeń 2018 08:13

Zmodyfikowana: 8 styczeń 2018 08:13