Co to znaczy wyrównywać szanse edukacyjne? Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Zarządzanie oświatą
Tytuł Co to znaczy wyrównywać szanse edukacyjne? Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole
Opis
 • Od diagnozy do planowania działań w zakresie wspierania rozwoju uczniów – formy organizowania pomocy.
 • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole w świetle zmian w przepisach prawa oświatowego.
 • Efektywność udzielanego wsparcia uczniom.

TERMINY:

23.02.2018 r., godz. 9.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  8

Odpłatność: 50 zł.

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-02-23
Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Organizator/ osoba do kontaktu Janina Arcimowicz
Koszt Płatny

Dodana: 5 styczeń 2018 14:44

Zmodyfikowana: 5 styczeń 2018 14:44