Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i ich ocenianie

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Edukacja humanistyczna
Tytuł Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i ich ocenianie
Opis
 • Funkcje i rodzaje oceniania szkolnego.
 • Ocenianie analityczne a holistyczne.
 • Holistyczne kryteria oceny pisemnych form wypowiedzi.
 • Nauczycielski pomiar dydaktyczny: kartoteka, arkusz zadań, klucz odpowiedzi, kryteria oceny; przygotowanie raportu; planowanie dalszych działań dydaktycznych.

TERMINY:

19 i 25.10.2016 r., godz. 15.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 12 (2x6)

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2016-10-19
Adresaci nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych
Organizator/ osoba do kontaktu Joanna Ewa Szkop
Koszt Bezpłatny

Dodana: 9 sierpień 2016 13:11

Zmodyfikowana: 9 sierpień 2016 13:11