"Free to speak, save to learn". Kształtowanie bezpiecznego, demokratycznego środowiska nauczania. Nowa kampania Rady Europy

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Wychowanie i profilaktyka
Tytuł "Free to speak, save to learn". Kształtowanie bezpiecznego, demokratycznego środowiska nauczania. Nowa kampania Rady Europy
Opis
 • Założenia i cele nowej kampanii Rady Europy "Free to speak, save to learn" (Swobodnie mówić, bezpiecznie się uczyć.).
 • Partycypacja uczniów.
 • Radzenie sobie z problemami kontrowersyjnymi.
 • Rozwijanie odporności na agresywne zachowania.

TERMINY:

24.11.2018 r., godz. 9.00

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-11-24
Adresaci wychowawcy klas, nauczyciele wszystkich typów szkół
Organizator/ osoba do kontaktu Marzena Rafalska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 9 sierpień 2018 09:49

Zmodyfikowana: 9 sierpień 2018 09:49