Wykorzystanie japońskiej sztuki opowiadania historii za pomocą obrazków/ilustracji Kamishibai na lekcjach języków obcych

Forma doskonalenia szkolenie rady pedagogicznej
Obszary edukacyjne Języki obce
Tytuł Wykorzystanie japońskiej sztuki opowiadania historii za pomocą obrazków/ilustracji Kamishibai na lekcjach języków obcych
Opis

Szkolenia zespołów przedmiotowych/zadaniowych – wspomaganie zespołu nauczycieli (przedmiotowego, międzyprzedmiotowego, zadaniowego) prowadzone przez konsultanta w szkole, placówce bądź w CEN. Zakładamy aktywny udział uczestników.  Celem jest wypracowanie wskazówek do doskonalenia pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji szkoła/ placówka oświatowa/ CEN Białystok
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci Nauczyciele języków obcych
Organizator/ osoba do kontaktu Krystyna Łuniewska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 1 grudzień 2015 14:35

Zmodyfikowana: 1 grudzień 2015 14:53