Jak czytać raport z ewaluacji zewnętrznej – wykorzystanie wyników w planowaniu pracy szkoły/placówki.

Forma doskonalenia szkolenie rady pedagogicznej
Tytuł Jak czytać raport z ewaluacji zewnętrznej – wykorzystanie wyników w planowaniu pracy szkoły/placówki.
Opis

Kursowe szkolenie członków rad pedagogicznych

Liczba godzin: 6

Rodzaj kwalifikacji, uprawnień, kompetencji: Rozwinięcie umiejętności, uzyskanie aktualnych informacji, wymiana doświadczeń zawodowych

Sposób zgłoszenia: Pisemne lub elektroniczne zgłoszenie dyrektora szkoły/placówki oświatowej zgodnie z obowiązującym wzorem formularza, który jest dostępny w Informatorze lub na stronie Centrum.

Koszt szkolenia: 50 zł. za godzinę dydaktyczną. Dokonanie opłaty za szkolenie na konto: 66 1500 1344 1213 4009 5654 0000 

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji szkoła, placówka oświatowa
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci członkowie rad pedagogicznych
Organizator/ osoba do kontaktu Dorota Ksok-Borowska, Grażyna Wiśniewska - CEN Białystok
Koszt Płatny

Dodana: 21 wrzesień 2016 13:27

Zmodyfikowana: 21 wrzesień 2016 13:27