Spotkania metodyczne nauczycieli bibliotekarzy Łap i gminy

Forma doskonalenia sieć współpracy
Obszary edukacyjne Biblioteki szkolne
Tytuł Spotkania metodyczne nauczycieli bibliotekarzy Łap i gminy
Opis

Program

1. Prezentacja Podlaskiej Platformy Edukacyjnej i programu WBTExpress.

2. Prezentacja pracy biblioteki szkolnej – gospodarza spotkania.

3. Aktualności (prawo, promocja czytelnictwa, nowości wydawnicze, programy rządowe).

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji Zespół Szkół w Płonce Kościelnej
Obszar działania białostocki
Termin rozpoczęcia 2016-04-11
Adresaci Zainteresowani nauczyciele bibliotekarze
Organizator/ osoba do kontaktu Magdalena Kraszewska,  Olga Topolewska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 24 marzec 2016 13:19

Zmodyfikowana: 24 marzec 2016 13:19