Kreatywny nauczyciel religii 

Forma doskonalenia sieć współpracy
Obszary edukacyjne Religia
Tytuł Kreatywny nauczyciel religii 
Opis

Klub nauczyciela innowatora religii prawosławnej.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem. Hajnówka /  Bielsk Podlaski.

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji Bielsk, Hajnówka
Obszar działania
  • hajnowski
  • bielski
Adresaci Wszyscy katecheci
Organizator/ osoba do kontaktu Lilla Busłowska, Irena Jarocewicz
Koszt Bezpłatny

Dodana: 24 marzec 2016 14:37

Zmodyfikowana: 24 marzec 2016 14:37