Gromadzenie i tworzenie materiałów edukacyjnych i terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Forma doskonalenia sieć współpracy
Obszary edukacyjne Kształcenie specjalne i integracyjne
Tytuł Gromadzenie i tworzenie materiałów edukacyjnych i terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
Opis
 • Potrzeby specjalne uczniów w środowisku szkolnym.
 • Edukacja, terapia i rewalidacja na zajęciach zespołowych i indywidualnych.
 • Tworzenie materiałów edukacyjnych do pracy lekcyjnej  w edukacji włączającej.
 • Gromadzenie i opracowywanie zestawów terapeutycznych do pracy na zajęciach indywidualnych.

TERMINY:

10.10., 7 i 28.11. oraz 12.12.2018 r., godz. 14.00

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-10-10
Adresaci nauczyciele wszystkich etapów edukacji pracujący z uczniami ze SPE, w tym z niepełnosprawnością
Organizator/ osoba do kontaktu Danuta Momot
Koszt Bezpłatny

Dodana: 10 sierpień 2018 14:06

Zmodyfikowana: 10 sierpień 2018 14:06