Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą

Forma doskonalenia kurs kwalifikacyjny
Tytuł Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą
Opis
Cele: 
Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji.
Liczba godzin: 
220
Termin realizacji/składania zgłoszeń: 
cały rok
Cena: 
1300 zł
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji CEN, Białystok
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Organizator/ osoba do kontaktu Krystyna Grabowska
Koszt Płatny

Dodana: 26 listopad 2015 21:57

Zmodyfikowana: 26 listopad 2015 21:57