I POMOC PRZEDMEDYCZNA w ramach przedmiotu EDB 2015/16 - Uaktualnienie uprawnień zawodowych nauczycieli.

Forma doskonalenia kurs kwalifikacyjny
Tytuł I POMOC PRZEDMEDYCZNA w ramach przedmiotu EDB 2015/16 - Uaktualnienie uprawnień zawodowych nauczycieli.
Opis
Cele: 
- uaktualnienie zdobytych uprawnień do prowadzenia zajęć , które zgodnie z prawem tracą moc po 5 latach - nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych
Liczba godzin: 36
Termin realizacji/składania zgłoszeń: 
planowany termin kursu to kwiecień-czerwiec 2016, termin składania kart zgłoszeń (w wersji papierowej) do kwietnia- liczy się data wpłynięcia zgłoszenia
Prowadzący: 
Ochrona Medyczna, wydział Ochrony Zdrowia Uniwersytet Jagieloński Collegium Medicum
Cena: 600 zł
Uwagi: 
Nauczyciele, którzy w maju- październiku 2010r. zdobyli kwalifikacje do prowadzenia zajęć z I pomocy w ramach przedmiotu EDB, zgodnie z prawem po pięciu latach tracą uprawnienia. Recertyfikacji - czyli przedłużeniu ważności uzyskanych kwalifikacji nie dotyczy nauczycieli, dlatego po pięciu latach należy powtórzyć dany kurs uprawniający do prowadzenia tych zajęć. kontakt: anna.karpowicz@cen.bialystok.edu.pl
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji CEN, Białystok
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci nauczyciele którzy w 2011 nabyli uprawnienia do prowadzenia zajec z I pomocy w ramach EDB
Organizator/ osoba do kontaktu Anna Karpowicz
Koszt Płatny

Dodana: 26 listopad 2015 22:08

Zmodyfikowana: 26 listopad 2015 22:08