Rozwijanie kompetencji informacyjnych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Forma doskonalenia szkolenie rady pedagogicznej
Obszary edukacyjne Inne
Tytuł Rozwijanie kompetencji informacyjnych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem Otwartych Zasobów Edukacyjnych
Opis

Rejestracja - http://www.cen.bialystok.pl/oferta-cen/szczegoly/1696/rozwijanie-kompetencji-informacyjnych-dzieci-i-mlodziezy-z-uwzglednieniem-otwartych-zasobow-edukacyjnych 

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji Online
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2020-09-01
Adresaci Zainteresowani nauczyciele
Organizator/ osoba do kontaktu Olga Topolewska
Koszt Płatny

Dodana: 1 wrzesień 2020 18:15

Zmodyfikowana: 1 wrzesień 2020 18:15