Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) czyli internetowa baza dydaktyczna do wykorzystania w praktyce szkolnej

Forma doskonalenia kurs e-learningowy
Obszary edukacyjne Technologia informacyjno - komunikacyjna
Tytuł Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) czyli internetowa baza dydaktyczna do wykorzystania w praktyce szkolnej
Opis

Rejestracja - http://www.cen.bialystok.pl/oferta-cen/szczegoly/1514/otwarte-zasoby-edukacyjne-oze-czyli-internetowa-baza-dydaktyczna-do-wykorzystania-w-praktyce-szkolnej 

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji Online
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2021-02-01
Adresaci Zainteresowani nauczyciele
Organizator/ osoba do kontaktu Olga Topolewska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 9 październik 2020 18:05

Zmodyfikowana: 9 październik 2020 18:05