ABC pracy nauczyciela bibliotekarza. Dokumentacja pracy biblioteki szkolnej (szkolenie on-line).

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne Biblioteki szkolne
Tytuł ABC pracy nauczyciela bibliotekarza. Dokumentacja pracy biblioteki szkolnej (szkolenie on-line).
Opis

Celem kursu jest:

 • zapoznanie z przepisami prawnymi regulującymi pracę biblioteki szkolnej
 • poznanie sposobów sporządzania dokumentacji prac organizacyjno – technicznych (gromadzenie i ewidencja, kontrola i selekcja)
 • pokazanie sposobów sporządzania dokumentacji pracy pedagogicznej (dziennik, kronika, scenariusze zajęć itd.)
 • zapoznanie z zasadami organizowania i prowadzenia warsztatu informacyjnego tradycyjnego i online (zasady)

Liczba godzin: 25

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci nauczyciele bibliotekarze rozpoczynający pracę w bibliotece szkolnej
Organizator/ osoba do kontaktu Olga Topolewska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 27 listopad 2015 17:58

Zmodyfikowana: 5 grudzień 2015 21:32