WDN w szkole - analiza realizowanych zadań w roku szkolnym 2017/2018

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Zarządzanie oświatą
Tytuł WDN w szkole - analiza realizowanych zadań w roku szkolnym 2017/2018
Opis
 • Unormowania prawne doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Struktura i zasady opracowywania sprawozdania z realizacji planu działań WDN.
 • Określanie wniosków i kierunków do pracy w roku szkolnym 2018/2019.
 • Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia umiętności zawodowych.

TERMINY:

22.05.2018 r., godz. 9.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 8

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-05-22
Adresaci dyrektorzy, liderzy WDN wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Organizator/ osoba do kontaktu Janina Arcimowicz
Koszt Bezpłatny

Dodana: 8 styczeń 2018 07:54

Zmodyfikowana: 8 styczeń 2018 07:54