Rozumiem, bo eksperymentuję! Doświadczenia w nauczaniu biologii i chemii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne Edukacja przyrodnicza
Tytuł Rozumiem, bo eksperymentuję! Doświadczenia w nauczaniu biologii i chemii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
Opis Celem kursu jest: • rozpowszechnienie metody prowadzenia lekcji eksperymentalnych • omówienie zasad prawidłowego przebiegu eksperymentu biologicznego i chemicznego • zaplanowanie i wykonanie doświadczenia • prezentowanie wyników z przeprowadzonego badania. Wszystkie eksperymenty uczestnicy wykonają samodzielnie z wykorzystaniem odczynników i sprzętu laboratoryjnego. Doświadczenia dostosowane do możliwości dydaktycznych szkół. Każdy nauczyciel otrzyma skrypt z protokołami wykonywanych doświadczeń, kartami pracy wraz ze szczegółowym opisem doświadczeń. Liczba godzin: 18 Cena: 160 zł Termin składania zgłoszeń: grudzień (rozpoczęcie kursu od razu po skompletowaniu grupy) Prowadzący: Fundacja Bio-Edukacji, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Anna Karpowicz
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji CEN Białystok
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci nauczyciele biologii gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Organizator/ osoba do kontaktu Anna Karpowicz
Koszt Płatny

Dodana: 26 listopad 2015 11:51

Zmodyfikowana: 26 listopad 2015 12:39