Od celu lekcji do informacji zwrotnej – elementy oceniania kształtującego na lekcjach języka polskiego

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne Edukacja humanistyczna
Tytuł Od celu lekcji do informacji zwrotnej – elementy oceniania kształtującego na lekcjach języka polskiego
Opis Po ukończonym kursie nauczyciel: • rozróżni ocenianie sumujące i kształtujące, • sformułuje nauczycielskie i uczniowskie cele lekcji (nacobezu), • pozna istotę informacji zwrotnej, • świadomie wykorzysta w swojej pracy dydaktycznej wiedzę z zakresu psychologii uczenia się i neurodydaktyki, • umiejętnie dobierze metody i techniki pracy zgodnie z różnymi możliwościami swoich uczniów Liczba godzin: 12
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji CEN Białystok
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci zainteresowani nauczyciele języka polskiego
Organizator/ osoba do kontaktu Urszula Roman
Koszt Bezpłatny

Dodana: 25 listopad 2015 11:13

Zmodyfikowana: 26 listopad 2015 12:27