Nowe sposoby wykorzystania metod i technik nauczania na przedmiotach przyrodniczych w realizacji treści z podstawy programowej

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne Edukacja przyrodnicza
Tytuł Nowe sposoby wykorzystania metod i technik nauczania na przedmiotach przyrodniczych w realizacji treści z podstawy programowej
Opis

Cele:

 • poznanie nowych sposobów wykorzystania metod i technik nauczania.
 • przeanalizowanie korzyści i trudności w stosowaniu danej metody.
 • zaproponowanie konkretnych rozwiązań metodycznych w zastosowaniu danej metody i techniki nauczania.

Liczba godzin: 20, w tym 5 godzin pracy własnej

Termin składania zgłoszeń: wrzesień-styczeń, rozpoczęcie kursu po skompletowaniu grupy

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2016-09-01
Adresaci nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich etapów edukacyjnych
Organizator/ osoba do kontaktu Anna Karpowicz - CEN Białystok
Koszt Bezpłatny

Dodana: 15 wrzesień 2016 09:25

Zmodyfikowana: 15 wrzesień 2016 09:25