Myślenie algorytmami. Nauka programowania w szkole.

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne Edukacja wczesnoszkolna
Tytuł Myślenie algorytmami. Nauka programowania w szkole.
Opis

Cele: 

Metodyka nauczania programowania

Zapoznanie z aplikacjami wspierającymi naukę programowania

Zapoznanie z wybranymi wizualnymi językami programowania (Scratch, LOGO….)

Liczba godzin: 12 stacjonarnych

Prowadzący: Zdzisław Babicz, Katarzyna Gagan, Anna Krawczuk

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji CEN w Białymstoku
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Organizator/ osoba do kontaktu Katarzyna Gagan - CEN Białystok
Koszt Bezpłatny

Dodana: 26 sierpień 2017 12:52

Zmodyfikowana: 26 sierpień 2017 12:52