Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne Inne
Tytuł Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży
Opis
 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
 • Ruch i rekreacja.
 • Turystyka i krajoznawstwo.
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe.
 • Zajęcia praktyczno-techniczne.
 • Prace społecznie użyteczne.
 • Bezpieczeństwo.

TERMINY:

Terminy zostaną ustalone po zebraniu się grupy min. 20 os.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 36

Odpłatność: 100 zł.

Terminy zostaną ustalone po zebraniu się grupy min. 20 os.

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-06-01
Adresaci uczniowie, studenci, pracownicy zakładów pracy
Organizator/ osoba do kontaktu Maria M. Ferenc
Koszt Płatny

Dodana: 5 styczeń 2018 14:21

Zmodyfikowana: 5 styczeń 2018 14:21