Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne Zdrowie, bezpieczeństwo, wychowanie fizyczne
Tytuł Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży
Opis
 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Organizacja zajęć.
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
 • Ruch i rekreacja. Turystyka i krajoznawstwo.
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe i praktyczno-techniczne. Prace społecznie użyteczne.
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników.
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2020-05-22
Adresaci czniowie (którzy ukończyli 18 lat i zdają maturę), studenci, inne osoby legitymujące się świadectwem dojrzałości
Organizator/ osoba do kontaktu mgr Maria M. Ferenc
Koszt Płatny

Dodana: 31 styczeń 2020 10:27

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2020 10:27