Język rosyjski komunikacyjny

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne Języki obce
Tytuł Język rosyjski komunikacyjny
Opis Kurs 30-godzinny (5 spotkań po 6 godzin, możliwy udział w wybranych modułach, spotkania w soboty od godz. 9.00). W trakcie kursu nauczyciel: • doskonali i pogłębia umiejętności lingwistyczne • poznaje i doskonali techniki językowe służące do przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych z języka rosyjskiego • doskonali umiejętności wykorzystywania w procesie nauczania form oraz metod pracy sprzyjających pokonywaniu barier komunikacyjnych
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji CEN Białystok
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci zainteresowani nauczyciele języka rosyjskiego
Organizator/ osoba do kontaktu Wiktoria Blakicka
Koszt Bezpłatny

Dodana: 25 listopad 2015 11:20

Zmodyfikowana: 26 listopad 2015 12:30