Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowanie przedszkolne
 • Wychowanie i profilaktyka
Tytuł Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły
Opis Celem kursu jest rozwijanie umiejętności wychowawczych potrzebnych do rozwoju dziecka, np. wspieranie samodzielności dziecka, motywowanie dziecka do współdziałania , budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka. Nawiązywanie konstruktywnej relacji dorosły – dziecko. Liczba godzin: 40
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji CEN Białystok
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci wychowawcy, zainteresowani nauczyciele I i II etapu edukacyjnego.
Organizator/ osoba do kontaktu Grażyna Łaniewska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 25 listopad 2015 10:42

Zmodyfikowana: 26 listopad 2015 12:24