Jak kształtować nawyki żywieniowe dzieci pięcioletnich i sześcioletnich?

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowanie przedszkolne
Tytuł Jak kształtować nawyki żywieniowe dzieci pięcioletnich i sześcioletnich?
Opis Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do realizacji programu „ Co warto jeść”. Liczba godzin: 12
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji CEN Białystok
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci nauczyciele pracujący z dziećmi sześcioletnimi i pięcioletnimi
Organizator/ osoba do kontaktu Jadwiga Czyżewska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 25 listopad 2015 10:40

Zmodyfikowana: 26 listopad 2015 12:01