ABC pracy doradcy metodycznego

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne Inne
Tytuł ABC pracy doradcy metodycznego
Opis
 • Miejsce doradcy metodycznego w systemie doskonalenia nauczycieli.
 • Zadania doradcy metodycznego i różne formy ich realizacji.
 • Metodyka pracy z dorosłymi.
 • Organizacja pracy doradcy metodycznego.
 • Planowanie własnego rozwoju zawodowego.
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2020-09-26
Adresaci doradcy metodyczni rozpoczynający pracę na tym stanowisku
Organizator/ osoba do kontaktu mgr Maria M. Ferenc
Koszt Bezpłatny

Dodana: 25 sierpień 2020 14:57

Zmodyfikowana: 25 sierpień 2020 14:57