„Szklana pułapka” – dziecko z autyzmem

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne Kształcenie specjalne i integracyjne
Tytuł „Szklana pułapka” – dziecko z autyzmem
Opis

Zajęcia w ramach kursu odbędą się 14, 19 i 21 stycznia 2016r. (czwartek, wtorek, czwartek) o godz. 15.30

Celem kursu jest:

 • poznanie specyfiki funkcjonowania dziecka z autyzmem - co widzi, słyszy, czuje, jak odbiera świat? 
 • czy i jak można mu pomóc?

Liczba godzin: 12

Kurs realizuje kierunek polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016:
Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji CEN Białystok, s. 215
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2016-01-14
Adresaci nauczyciele przedszkola i szkół podstawowych
Organizator/ osoba do kontaktu Anna Florczak
Koszt Bezpłatny

Dodana: 27 listopad 2015 12:44

Zmodyfikowana: 8 styczeń 2016 14:38